บริษัท บางกอกคูลลิ่งอินเตอร์ จำกัด

สถานที่ตั้ง : 309/4 ถ.จันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
รายละเอียด : บริษัท บางกอกคูลลิ่งอินเตอร์ จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2212-3288
แฟกซ์ : 0-2211-4524